Opensignal เผยรายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือในประเทศไทย

Opensignal เผยรายงานประสบการณ์การใช้เครือข่ายมือถือในประเทศไทย

ประเทศไทยได้ดำเนินการยกระดับแผนความพร้อมในการให้บริการ 4G ระดับโลกอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด ด้วยการทำให้การเชื่อมต่อ LTE ครอบคลุมภาย ในประเทศ แต่ความเร็วของบรอดแบนด์บนมือถือกลับไม่เป็นไปตามนั้น ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดนั้นไม่คงที่ก็น้อยลงในกลุ่มผู้ให้บริการในประเทศไทยโดยมีข้อยกเว้นที่รู้กันดีอยู่หนึ่งข้อ แต่ก็มีสัญญาณบางประการที่แนวโน้มดังกล่าวอาจจะกลับกัน คะแนนประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของ dtac ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีผู้ให้บริการหนึ่งรายที่ได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อของผู้ใช้งาน การทำเช่นนี้อาจเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแข่งขันที่ AIS และ TrueMove จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเพิ่มความเร็วมาตรฐานของผู้ใช้งานด้วย

การค้นพบหลัก

dtac ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำสำหรับประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

dtac ได้โค่นตำแหน่งความเร็วในการดาวน์โหลดของ TrueMove ลง ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาคะแนนของประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของ dtac เพิ่มขึ้นมากกว่า 1 Mb ในขณะที่คะแนนของ TrueMove นั้นลดลงเล็กน้อย ซึ่งทำให้ dtac กลายเป็นผู้ชนะรางวัลเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม TrueMove ก็ยังคงรักษาความเหนือชั้นจากตัวชี้วัดในการอัพโหลดของเรา ซึ่งทำให้เป็นผู้ชนะรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลดของเราอย่างขาดลอย

AIS ยังคงรักษารางวัลความพร้อมในการให้บริการ 4G เอาไว้ได้

ระดับความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่สูงของ AIS มีมาอย่างต่อเนื่องด้วยคะแนนเกือบ 90% นับตั้งแต่รายงานแห่งประเทศไทยฉบับล่าสุด เรามักจะเห็นคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G อยู่ในระดับ 90% หรือมากกว่านั้นในประเทศซึ่งเริ่มใช้งานเครือข่าย 4G ที่ได้พัฒนาอย่างเต็มขั้นในประเทศแรก ๆ แต่ผู้ให้บริการอีกสองรายในประเทศไทยก็ไม่ได้ล้าหลังจาก AIS มากนัก โดยคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G ของทั้งสองรายนั้นสูงกว่า 86%

TrueMove และ dtac เป็นคู่แข่งที่สูสีกันในเรื่องประสบการณ์การรับชมวิดีโอ

TrueMove และ dtac เสมอกันในตัวชี้วัดประสบการณ์วิดีโอของเรา โดยผู้ให้บริการทั้งสองรายมีคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (40-55) จากการประเมินคุณภาพวิดีโอ 100 คะแนน อย่างไรก็ตาม AIS จัดอยู่ในช่วงระดับคุณภาพการรับชมวิดีโอที่ต่ำด้วยยคะแนน 37.5 คะแนน

ประเทศไทยยังคงมุ่งเน้นไปที่การเข้าถึง 4G มากกว่าเรื่องของความเร็ว

เนื่องจากความพร้อมในการให้บริการ 4G สูงมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยจึงตั้งเป้าหมายในการร่วมเป็นผู้นำด้านการเข้าถึง 4G ระดับโลก แต่ไม่อาจพูดเช่นเดียวกันนี้ได้กับความเร็วของบรอดแบนด์บนมือถือได้ จากการวิเคราะห์ของเรา หากไม่นับ dtac แล้วความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ในประเทศไทยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ความเร็วในการอัพโหลด 4G ไม่ลดลงก็คงที่สำหรับผู้ให้บริการทั้งสามราย อย่างน้อยก็ในปัจจุบันที่ประเทศไทยดูจะยึดมั่นต่อการขยับขยายการเข้าถึง LTE มากกว่าการให้บริการการเชื่อมต่อบรอดแบนด์บนมือถือที่แข็งแกร่ง

การวิเคราะห์ระดับประเทศ

การเข้าถึง 4G

ระดับการเข้าถึง 4G ในประเทศไทยยังคงพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ รายงานฉบับล่าสุด ของเรา เราได้บันทึกความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่เพิ่มขึ้นจากผู้ให้บริการทั้งสองราย โดยคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G ของ dtac เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์กลายเป็น 86.7% ในขณะที่คะแนนของ TrueMove เพิ่มขึ้น 1 เปอร์เซ็นต์กลายเป็น 87.2% แต่ความพร้อมในการให้บริการ 4G ของ AIS ยังคงคงที่ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 89.9% แต่ด้วยคะแนนที่สูงจากตัวชี้วัดนี้ทำให้ AIS ยังคงรักษาอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับความพร้อมในการให้บริการของเราเอาไว้ได้

ผู้ให้บริการหลักทั้งสามรายในประเทศไทยกำลังเข้าใกล้ความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่ระดับ 90% ซึ่งจะสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญสำหรับการพัฒนาบรอดแบนด์บนมือถือของประเทศ ผู้ให้บริการทั่วโลกที่มีความพร้อมในการให้บริการเกิน 90% มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ที่ใช้งานเทคโนโลยี LTE รายแรก ๆ และมีการใช้งาน 4G ที่สมบูรณ์มากเมื่อใช้งานในครั้งแรก โดยสรุปคาดว่า ประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการเข้าถึง 4G ระดับโลก

ประสบการณ์วีดีโอ

ประสบการณ์วิดีโอบนมือถือของผู้บริโภคในประเทศไทยยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาเนื่องจากไม่มีผู้ให้บริการรายใดทำคะแนนโดดเด่นเป็นที่น่าพอใจในหมวดหมู่นี้ dtac และ TrueMove ได้รับรางวัลประสบการณ์วิดีโอของเราร่วมกัน โดยผู้ให้บริการทั้งสองรายมีคะแนนสูงกว่า 47 คะแนนจาก การประเมินคุณภาพวิดีโอ 100 คะแนน ซึ่งทำให้ผู้ให้บริการทั้งสองรายถูกจัดอันดับอยู่ในคุณภาพการรับชมวิดีโอระดับปานกลาง (40-55) ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาในการโหลดวิดีโอที่ช้ากว่าปกติและมักจะกระตุกระหว่างเล่นวิดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิดีโอที่มีความคมชัดสูง อย่างไรก็ตาม AIS จัดอยู่ในคุณภาพการรับชมวิดีโอระดับต่ำ (0-40) ด้วยคะแนน 37.5 คะแนน ซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาในการโหลดวิดีโอที่นานและมักจะกระตุกบ่อยครั้งเมื่อเล่นวิดีโอที่มีความคมชัดทั้งสูงและต่ำ

เราเห็นว่าความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ในประเทศไทยยังคงช้าอยู่ จากการแยกย่อยตัวชี้วัดการดาวน์โหลดของเราด้วยเทคโนโลยี ไม่มีผู้ให้บริการแม้แต่รายเดียวที่มีการเชื่อมต่อการดาวน์โหลด 4G เฉลี่ยที่เร็วกว่า 10 Mbps จากการวิเคราะห์ของเรา ความเร็วในการดาวน์โหลดเฉลี่ยที่ยังคงช้าอยู่ของประเทศไทยควรถูกจัดให้เป็นวาระสำคัญ นอกจาก dtac แล้ว ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและความเร็วในการดาวน์โหลด 4G มีแนวโน้มลดลงไม่ใช่เพิ่มขึ้น สำหรับการพัฒนาในขั้นตอนนี้ อุตสาหกรรมมือถือในประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญต่อการให้บริการการเข้าถึง 4G แก่ผู้บริโภคมากกว่าความเร็วในการเชื่อมต่ออย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของ dtac ในช่วงที่ผ่านมาอาจกระตุ้นให้ผู้บริการรายอื่นหันมาทำตามก็เป็นได้

ประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด

แม้ TrueMove อาจจะเสียตำแหน่งในเรื่องประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด แต่ก็ไม่มีข้อกังขาเลยในการเป็นที่หนึ่งในเรื่องของประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลด ภาพรวมความเร็วในการอัพโหลดเฉลี่ยอยู่ที่ 5.9 Mbps นั้นมีคะแนนสูงกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งอีกสองราย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษของคะแนนประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลดของ TrueMove นั่นคือมีคะแนนประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดที่ลดลงเพียง 1 Mb แต่ TrueMove กลับกำลังให้บริการการเชื่อมต่อที่เกือบจะมีความเสถียรภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าตกใจซึ่งทำให้เห็นว่าความเร็วในการอัพโหลดนั้นน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความเร็วในการดาวน์โหลด แม้จะอยู่ในระดับเครือข่ายมือถือที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกก็ตาม สมมติฐานหนึ่งที่เป็นไปได้ก็คือขณะที่ TrueMove จำกัดความเร็วในการดาวน์โหลด 4G ในบางแพ็คเกจ เป็นไปได้ว่าบริษัทไม่จำกัดความเร็วในการอัพโหลดซึ่งอาจสร้างความสมดุลระหว่างการเชื่อมต่อสำหรับการอัพโหลดและการดาวน์โหลด ด้วยเหตุผลนี้เองการอัพโหลดที่เร็วกว่าก่อให้เกิดผลดีอย่างมากต่อ TrueMove เนื่องจากพฤติกรรมของผู้ใช้งานเปลี่ยนไป โซเชียลมีเดียและแอพการรับส่งวิดีโอจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่อการอัพโหลดที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะผู้ใช้งานไม่ได้ใช้งานเรียกดูเนื้อหาแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นผู้สร้างเนื้อหาเองอีกด้วย

ประสบการณ์ด้านความหน่วง

รางวัลประสบการณ์ด้านความหน่วงของเรายังตกเป็นของ TrueMove อีกด้วย เวลาในการตอบโต้ภาพรวมเครือข่ายที่ 40.3 มิลลิวินาทีไม่ได้ถือว่าเป็นคะแนนที่ดีแค่ในประเทศไทย แต่ยังถือเป็นคะแนนที่ดีมากในระดับโลกอีกด้วย หลายประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานด้าน 4G ที่ก้าวหน้าอย่างมากกำลังทำคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงให้ได้ที่ 30 มิลลิวินาทีหรือต่ำกว่านั้น TrueMove เองยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ก็มีการพัฒนาที่มากกว่าคู่แข่งและผู้ให้บริการรายอื่นจำนวนมากในกลุ่มตลาดมือถือด้วยการเติบโตอย่างเต็มที่มากกว่า

ทั้ง AIS และ dtac มีคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงประมาณ 10 มิลลิวินาทีตามหลังอันดับหนึ่งอยู่ ตัวชี้วัดนี้อาจถือเป็นเกณฑ์แบ่งแยกทางการแข่งขันอีกหนึ่งประการสำหรับ TrueMove เนื่องจากผู้บริโภคในไทยชื่นชอบวิดีโอแชทและแอพการติดต่อสื่อสารเชิงสังคมแบบเรียลไทม์อื่น ๆ ด้านความหน่วงที่ช้าลงหมายถึงความล่าช้าในการโทรหรือแชท ดังนั้นคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงที่ดีขึ้นจะสร้างประสบการณ์ผู้ใช้งานมือถือที่ดีขึ้นในหลายบริการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันอย่างมากบนสมาร์ทโฟน

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

จากการแยกย่อยตามภูมิภาคของเรา เราเปรียบเทียบห้าพื้นที่ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนในประเทศไทย แต่ไม่ใช่ในเชิงการแข่งขัน ภาคกลางซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำคะแนนได้ดีในทุกตัวชี้วัดของเรา ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดสูงกว่าในพื้นที่อื่น ผู้ให้บริการทั้งสามรายในประเทศไทยจัดอยู่ในประสบการณ์วิดีโอในระดับปานกลาง และคะแนนประสบการณ์ด้านความหน่วงก็ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตามสำหรับความพร้อมในการให้บริการ 4G เรามองว่าพื้นที่นี้มีคะแนนที่น่าพอใจมากที่สุด โดยผู้ให้บริการทั้งสามรายมีคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G สูงกว่า 90% ในภาคกลางของประเทศไทย

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดสำหรับรางวัลระดับภูมิภาคของเรานั้นสะท้อนผลการดำเนินงานระดับชาติที่เป็นวงกว้าง AIS ชนะรางวัลความพร้อมในการให้บริการ 4G ของเราในทุกพื้นที่ ขณะที่ TrueMove ชนะ 5 รางวัลสำหรับประสบการณ์ความเร็วในการอัพโหลดและ 4 รางวัลสำหหรับประสบการณ์ด้านความหน่วง ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย TrueMove เป็นอันดับหนึ่งสำหรับรางวัลประสบการณ์วิดีโอโดยปราศจากคู่แข่ง แต่ในอีกสี่ภูมิภาค dtac และ TrueMove มีคะแนนเท่ากันเป็นครั้งที่สองเมื่อเราดูผลลัพธ์ในระดับประเทศ เราพบว่าประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดนั้นมีการแข่งขันสูงที่สุด dtac ชนะอีกครั้งในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ แต่ในอีกสี่ภูมิภาคที่เหลือกลับไม่สามารถเอาชนะ TrueMove ได้ในเรื่องประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด

สรุปในรายงาน

dtac ได้เข้าไปแทนที่ TrueMove สำหรับการเป็นอันดับหนึ่งในการจัดอันดับประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลดของเรา เครือข่าย 2300 MHz ใหม่ของ dtac ได้เพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลด 4G อย่างมากใน 12 เดือนที่ผ่านมา และสำหรับในช่วงที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นดังกล่าวก็เพียงพอสำหรับ dtac แล้วที่จะได้รับรางวัลประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด.

ขณะที่ AIS ได้รับรางวัลความพร้อมในการให้บริการ 4G ของเรา ผู้ให้บริการทั้งสามรายของประเทศไทยกำลังเข้าใกล้ความพร้อมในการให้บริการ 4G ที่ 90% ซึ่งจะขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นผู้นำระดับโลกในการเข้าถึง

4G ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำผลงานได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศในทุก ๆ ตัวชีวัดของเรา โดยผู้ให้บริการทั้งสามรายมีคะแนนความพร้อมในการให้บริการ 4G สูงกว่า 90% ในภูมิภาคดังกล่าว

Leave A Comment

Copyright © 2023 computerworlda.com. All rights reserved.