แรงงานดิจิทัลในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

แรงงานดิจิทัลในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

Corporate Innovation Summit 2019 เป็นการประชุมครั้งแรกในเอเชียที่ผู้นำองค์กรทั้งจากภาคเอกชนและรัฐบาลมารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมมากมายจากหลากหลายภาคส่วน เช่น ผู้บริหารผู้ซึ่งเป็นที่รู้จัก นักเขียน ผู้ก่อตั้งธุรกิจ โค้ช และผู้ฝึกอบรม Silicon Valley อีกทั้ง บริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ยังมาร่วมอีกด้วย ในงานนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนนวัตกรรมกับผู้ประกอบการ และ StartUp ทั่วโลกในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

ใน workshop หัวข้อ “การสร้างแรงงานดิจิทัล” โดย คุณพัชรี พันธุมโน กรรมการผู้จัดการบริษัท BrandNow.asia ได้กล่าวอ้างถึงการสำรวจประจำปีจาก CEO ของ PWC Global ว่า สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตในการหาบุคลากรด้านดิจิทัลคือ “ความพร้อมของทักษะสำคัญ” ซึ่งประเด็นนี้นับได้ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ท้าทายในสามอันดับแรกของผู้บริหาร

ในฐานะพาร์ทเนอร์ของ LinkedIn ในประเทศไทย พัชรีกล่าวเสริมว่า เศรษฐกิจดิจิทัลกำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างความต้องการความสามารถด้านดิจิทัลสูงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการในการหาผู้ที่มีทักษะใน AI Big Data และ Cloud Computing สำหรับประเทศไทยคนที่มีความสามารถลักษณะนี้ มีแนวโน้มที่จะเป็น mid-career professional และการดึงดูดผู้สมัครประเภทนี้ บริษัทจะต้องใช้วิธีการที่แตกต่าง กล่าวคือ ให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่ดี ความสมดุลระหว่างการทำงาน / ชีวิตที่ดีและการทำงานที่ท้าทาย เป็นสามอันดับแรกที่ผู้สมัครมองหา แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าสนใจในสามอันดับถัดมาคือ ความสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้างาน วิสัยทัศน์กลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท และความมั่นคงในการทำงาน

นอกจากนี้ คุณพัชรี ยังชี้ให้เห็นว่า 75% ของผู้หางานจะพิจารณาแบรนด์ก่อนสมัครงาน และมีจำนวนกว่า 62% ของผู้หางาน มักจะเข้าไปชมเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดีย เพื่อประเมินแบรนด์ก่อน แต่มีนายจ้างแค่ 57% เท่านั้นที่มีกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ของตน

ทั้งนี้ การที่บริษัทจะสามารถดึงดูดความสามารถที่เหมาะสมให้กับองค์กร สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือ การวางกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ การจัดวางแบรนด์ที่ชัดเจนจะช่วยให้องค์กรโดดเด่น และการที่นายจ้างมีชื่อเสียงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมการสรรหาบุคลากร เพื่อลดปัญหาบางอย่างให้เข้ากับวัฒนธรรมและการรักษาบุคลากร

Leave A Comment

Copyright © 2023 computerworlda.com. All rights reserved.